De eenvoud en diepte van cranio sacraal therapie

Een verkenning van de biodynamische craniosacraal therapie en haar betekenis in deze tijd van transformatie | Door Maria Beks | Dit artikel werd eerder gepubliceerd in: De Dura, Tijdschrift voor cranio sacraal en meditatie, nummer 13, herfst 2008 | Lees ook: De wonderlijke samenwerking met stamcellen.

In het eindwerk: De eenvoud en diepte van Cranio Sacraal Therapie, verken ik de biodynamische cranio sacraal therapie. Ik heb dit eindwerk gemaakt als afstudeerproject voor de opleiding van Etienne Peirsman. In april 2007 volgde ik mijn eerste workshop bij Roger Gilchrist. Zijn workshop evenals zijn boek hebben mij geÔnspireerd tot dit eindwerk. Roger heeft cranio sacraal therapie verduidelijkt als een concept, een manier van denken en kijken naar heling en de wijsheid in het lichaam. Hij heeft mijn werk als therapeut verdiept door mij weer beter en dieper te leren voelen. Een sleutelbegrip in de biodynamische cranio sacraal therapie is de Breath of Life en hoe de Breath of Life zich via de potentie uitdrukt in het lichaam. Met andere woorden het energieveld is het belangrijkste veld waar we mee werken en dit werkt door naar het fysieke lichaam. Hieronder volgen enkele passages uit het eindwerk die de biodynamische benadering verder kunnen verduidelijken.

Ritme

De Breath of Life is holografies, er zijn verschillende lagen in het ritme en toch is er maar een ritme.

Het snelle ritme is gelieerd aan de functies van het lichaam zelf. Dit ritme is meer fysiek en drukt onze levenservaringen uit. In het snelle ritme kunnen blokkades die vastzitten in de weefsels opgelost worden.

Het middelste ritme is de energetische motor, het organiserende principe voor ons systeem. Het heeft direct verband met de aangeboren wijsheid van ons systeem. In dit ritme worden de energiepatronen die aan het hele functioneren ten grondslag liggen gevoeld. Het bio-energetische proces van de potentie aan het werk, is voelbaar. Het systeem van de cliŽnt wordt hier in contact gebracht met zijn bron. Werken in dit ritme versterkt de bron en vergroot de gezondheid. Kwetsuren en stresspatronen kunnen zichzelf reorganiseren.

In dit ritme is de therapeut zich bewust van het gehele energieveld van de cliŽnt en het lichaam daarin. De therapeut is zich bewust van specifieke processen die plaatsvinden op specifieke plaatsen in het lichaam maar dit alles vindt allemaal plaats in relatie tot het grotere veld van zijn van de cliŽnt, Dit ritme is gericht op heelheid.

Werken met het derde ritme brengt ons in contact met de essentie van ons bestaan. Hier organiseren de dingen zich vanzelf. Vaak komt het derde ritme op het einde van een sessie als een cadeautje naar ons toe om alles wat er gedaan is te integreren. Het derde ritme stijgt uit boven de dagelijkse ervaringen die we opdoen. De andere twee ritmes werken met ervaringen die we vasthouden in ons systeem, zoals blokkades in de weefsels en spanning en stress in het zenuwstelsel. De derde ritme is meer een oceanisch niveau dat ons verbonden houdt met de basis van ons bestaan, de Breath of Life.

Het Cranio Sacrale ritme

De drijvende kracht in het ritme is de potentie, de energie die gebruikt wordt om het ritme te bewegen. De potentie pulseert tussen de polen van het menselijk energiesysteem en veroorzaakt daarmee het ritme.

Als het ritme in een rustpunt komt, in een stilpunt, blijft er energie die gebruikt wordt voor de beweging over. Deze toename van energie is nu beschikbaar voor het hele systeem.

Therapeuten kunnen deze toename van energie soms voelen alsof er energie in het lichaam stroomt, zoals licht dat door water schijnt. Het kan ook voelen als sprankelende champagnebubbels in de vloeistoffen. Dr. Sutherland noemt dit ook wel het vloeibare licht in het cranio sacrale vocht.

De gemakkelijkste manier om een stilpunt te creŽren is bij het sacrum terwijl je het hoofd vasthoudt. Het vocht stroomt door de dura mater naar zijn tegengestelde pool en heeft de tijd om jouw intentie op te pikken. Je volgt, zittend aan het hoofd, het ritme naar het heiligbeen en je suggereert :ĒWil je hier wachten?Ē net voordat het ritme begint aan de inademingfase.

Je suggereert het systeem om in stilpunt te gaan. Je biedt het systeem een mogelijkheid aan. Het systeem van de cliŽnt beslist zelf of het ook in stilpunt gaat. Meestal gebeurt dit ook omdat het systeem de meerwaarde van een stilpunt kent.

Een inademing stilpunt maakt verbinding met de kosmos. Het kan aanvoelen alsof het centrale zenuwstelsel zich opent als een bloem om de nectar van de Breath of Life in zich op te nemen. Er is nu meer vocht, meer levenskracht in de ventrikels. Je kunt overal in het lichaam stilpunten creŽren. Ik werkte met een cliŽnt en plotseling zei ze: ďIk weet niet wat het betekent maar er komen woorden bij mij naar boven die eruit willenĒ. ďVertel maarĒ antwoordde ik haar. ďWat er nu gebeurt is zo helend van binnen. Er vinden allemaal reorganisaties plaats.Ē Terwijl zij dit zei was haar systeem in een stilpunt.

Point of balanced tension

Ik zal eerst het begrip point of balanced tension uitleggen. Als er als gevolg van een kwetsuur, shock of spanning een blokkade of spanningsveld optreedt spreken we van een inertial fulcrum. De potentie gaat de verstoring organiseren op zoín manier dat deze verder geen kwaad kan doen in het lichaam. De potentie wordt zelf inertieel. Dit betekent dat de verstoring een spanningsveld oplevert dat beweegt rond een eigen kern, het inertial fulcrum. De spanning blijft hier, afgescheiden van de rest van het systeem totdat een nieuwe invloed kan zorgen voor verandering. De point of balanced tension is zoín nieuwe invloed. Het inertial fulcrum of een blokkade heeft de neiging om de weefsels weg te trekken van hun natuurlijke fulcrum.

Roger Gilchrist gaf tijdens de cursus het volgende voorbeeld om dit duidelijk te maken. Het heiligbeen is met banden en de s.i. gewrichtjes verbonden met de heupbeenderen. In de s.i. gewrichtjes kan gemakkelijk spanning optreden, een inertial fulcrum. Door het toepassen van de armbrug kunnen de s.i. gewrichtjes zich ontspannen. Het heiligbeen komt vrij en verschuift. De richting waarin het heiligbeen beweegt geeft aan waar de spanning in de s.i. gewrichtjes zit. Je volgt met je linkerhand, die onder het heiligbeen ligt, deze richting en je voelt de spanning, vaak een kloppen of veel ongeorganiseerde bewegingen. Je laat het lichaam deze spanning ervaren. Vaak moet je wachten en het lichaam tijd gunnen om het spanningsveld te herkennen. Je blijft daar en je komt in een stilte punt in de spanning, een neutrale zone, een nulpunt. Je blijft met je aandacht in deze neutrale zone, in de stilte. Vanuit dit stiltepunt zijn alle opties beschikbaar. Je bent in het oog van de inertial fulcrum. De potentie die hier vast zit komt vrij en kiest een optie, bijv. ontwinden of ontspannen. Dit is de reorganisatiefase. De s.i. gewrichtjes maken weer contact met het midden of met hun natuurlijke fulcrum. Het point of balanced tension lost de inertial fulcrum op.

Therapeutische reflectie

Je kunt je nu de vraag stellen: ďHoe kan het simpel luisteren naar het ritme heilzaam zijn voor de cliŽnt?Ē Om te beginnen doen we meer dan alleen luisteren. We zijn bewust met aandacht aanwezig. Vervolgens gebeurt er iets door het contact dat we met de cliŽnt hebben. Ons gezamenlijke energieveld wordt krachtiger. Een cliŽnt van mij verwoordde dit eens als: 1 en 1 is 3.

Als er voldoende ruimte en veiligheid is kan het systeem van de cliŽnt zichzelf gaan uitdrukken in dit veld. We voelen deze dynamiek in het systeem van de cliŽnt en we spiegelen dit terug. We worden als het ware een spiegel voor de cliŽnt waarin zijn systeem zichzelf met zijn ervaringen kan gewaarworden.

Therapeutische reflectie begint met eenvoudig bewustzijn van de dynamiek bij de cliŽnt. Je bent ontspannen aanwezig. Je analyseert niet. Er is een zachte gerichtheid op het geheel op het hele bioveld met het lichaam daarin. Details die je opmerkt neem je mee in het geheel maar je gaat je niet richten op de details. Het is belangrijk om je te oefenen in deze gerichtheid op het geheel. Zo kunnen we heel helder zijn in wat we ervaren. Hoe duidelijker we zijn in wat we waarnemen en terugspiegelen naar het systeem van de cliŽnt, des te beter zal het systeem deze informatie kunnen opnemen en therapeutisch kunnen gebruiken. Het systeem van de cliŽnt kan zich bewust worden van zijn eigen dynamiek en veranderingen aanbrengen die heilzaam zijn.

De biodynamische cranio sacraal therapie heeft ontdekt dat het fysieke lichaam, de energetische levenskracht en de Breath of Life krachtig reageren op deze reflectie. In deze reflectie krijgt het systeem duidelijkheid over zijn relatie met de Breath of Life en is het in staat andere keuzes te maken die meestal het functioneren ten goede komen.

Spirituele component

Cranio sacraal therapie heeft de potentie om de spirituele groei van cliŽnten op een hoger plan te brengen. De Breath of Life is de Goddelijke energie die zich via de potentie in ons lichaam manifesteert. Het verdiepen van de verbinding met de Breath of Life betekent dus het versterken van onze verbinding met de Bron, met de creatieve Goddelijke energie. Hoe meer verbinding we hebben met deze energie des te meer wij deze energie ook worden. Het maakt het bewustzijn in ons wakker dat we zelf van goddelijke oorsprong zijn. Het maakt ons mede scheppers. We worden ons ervan bewust dat we onszelf creŽren. Nu we ons hiervan bewust zijn kunnen we keuzes maken, kunnen we kiezen voor heling, liefde en gezondheid. Deze processen spelen zich niet zo bewust af tijdens een sessie. Het lichaam ervaart deze verbinding met de goddelijke energie wel, ook al worden er geen woorden aangegeven. CliŽnten vertellen vaak dat er iets aangeraakt is bij hen waar ze geen woorden voor hebben.

En dit is een deel van mijn werk waar ik ook geen woorden voor heb. Dit heeft te maken met ervaren en vertrouwen. Kwaliteiten van het hart. Als we hiervoor open staan gebeurt er vanzelf wat er moet gebeuren. In onze woorden: de Breath of Life werkt door ons heen.

Het resultaat is vaak die gelukzaligheid, dat gevoel waar geen woorden voor zijn. En mij vervult het steeds weer met verwondering en met grote dankbaarheid dat ik dit schitterende werk mag doen.

De eenvoud en diepte van Cranio Sacraal Therapie
Eindwerk gemaakt door Maria Beks als afstudeerproject voor de opleiding van Etienne Peirsman.
Het volledige werkstuk is te bestellen. Kosten: Euro 12,50 exclusief verzendkosten.
Voor meer informatie: E-mail: praktijkmariabeks@gmail.com

Lees ook: De wonderlijke samenwerking met stamcellen.

Maria Beks

Maria Beks: Vijfentwintig jaar werkte ik als sociologe onder meer in het onderwijs en in managementfuncties om vervolgens een totaal andere koers te gaan varen.
Lees meer