Wat is Cranio Sacraal Therapie?

Cranio Sacraal Therapie werkt door een zachte, subtiele aanraking van het binnenste van de mens met als doel de helende levensenergie vrij door het lichaam te laten stromen. Dit brengt een diepe ontspanning, genezing en verbetering van fysieke klachten zoals rugklachten, nek- en schouderklachten, hoofdpijn en migraine, slapeloosheid, maag en darmproblemen, energiegebrek, stress en depressies, emotionele traumaís en tal van andere klachten.

Het Cranio Sacrale Systeem

Cranio Sacraal therapeuten werken met het Cranio Sacraal ritme. Dit ritme is het derde systeem dat in het lichaam werkzaam is, naast de ademhaling en de hartslag. De naam van de therapie is afgeleid van de Latijnse woorden cranium (de beenderen van de schedel) en sacrum (heiligbeen). In de hersenen wordt het Cranio Sacrale vocht geproduceerd en vervolgens stroomt dit vocht door het ruggemerg naar beneden en weer terug naar de hersenen. Het voedt en beschermt de hersenen en het zenuwstelsel en is verbonden met alle delen van het lichaam, met alle cellen. Dit vocht heeft een ritme, het Cranio Sacraal ritme, een beweging die altijd doorgaat zoals eb en vloed. Als het Cranio Sacraal vocht optimaal door het lichaam stroomt is er sprake van gezondheid en welbevinden. De levensenergie kan nu vrij door het lichaam stromen.

Het Cranio Sacrale ritme

Je kunt het Cranio Sacrale ritme ook de ademhaling van het zenuwstelsel noemen. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Stress, fysiek letsel of een (emotioneel) trauma verstoren dit natuurlijke ritme. Daardoor worden spanning en stress vastgehouden in het zenuwstelsel en ontstaan blokkades in de weefsels. Het Cranio Sacraal ritme biedt de therapeut de mogelijkheid om in contact te komen met deze blokkades, met plekken die gespannen, afgesloten of verwaarloosd zijn. De therapeut kan met een zachte druk en met aandacht de geblokkeerde stroming weer op gang brengen. Het zenuwstelsel krijgt als het ware opnieuw de weg gewezen naar herstel.

De drie ritmes

Het Cranio Sacrale systeem kent drie ritmes. Een ritme is de snelheid waarmee het Cranio Sacrale vocht beweegt. Het kunnen voelen van de verschillende ritmes is een basisvaardigheid van de Cranio Sacraal therapeut. Het brengt de therapeut in contact met de meest fundamentele kracht in het lichaam, een kracht die gezondheid creŽert. Het eerste en tweede ritme werken met de ervaringen die we vasthouden in ons systeem zoals blokkades in de weefsels en stress en spanning in het zenuwstelsel. Tijdens het derde ritme zijn we in contact met de kosmische energie om ons heen. We ontvangen de heling die op dat moment nodig is.

Het eerste of snelle ritme werkt op fysiek niveau en is geschikt om blokkades die in de weefsels vastgehouden worden op te lossen. Denk maar aan een vastzittende kaak, een verschoven wervel of pijn in de onderrug.

Het tweede of middelste ritme is subtieler en gericht op het voelen van de energie in het lichaam. Er ontstaat ruimte, ontspanning, de energie gaat stromen. Van daaruit kunnen kwetsuren en stresspatronen van binnen uit opgelost worden. Dit ritme brengt ons in contact met onze genezende vermogens, met de aangeboren wijsheid van ons lichaam. Het versterkt de gezondheid en is gericht op heelheid.

Het derde ritme is een langzame beweging maar het heeft een grote kracht. In dit ritme is de kosmische energie voelbaar. Er ontstaat een diepe rust. Heling vindt plaats op een diep niveau en het gebeurt vanzelf. De wijsheid van het lichaam en de wijsheid van de kosmos weten wat er nodig is.

Het Stiltepunt

Mijn ervaring is, dat wanneer een cliŽnt het nodig heeft, bijvoorbeeld bij stress of vermoeidheid er vanzelf een stiltepunt ontstaat. De therapeut kan ook een stiltepunt creŽren om de cliŽnt te laten profiteren van de voordelen ervan. Een stiltepunt is een rustperiode in het ritme. Het ritme valt stil en er stroomt helende levensenergie rechtstreeks het lichaam binnen. Deze levensenergie gaat naar die plaatsen in het lichaam die het nodig hebben. Een stiltepunt heeft daarom een krachtige helende werking. Diverse functies zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel gaan beter functioneren. Na een stiltepunt voelt het ritme krachtiger aan en is er meer vitaliteit.

Praktijkvoorbeeld

Lia maakte een afspraak met mij om te werken aan haar klachten in de bovenrug en tussen de schouders. Zij heeft acute pijn sinds een paar dagen. Ik begin met mijn hand onder haar heiligbeen te leggen. Hier voel ik het ritme zoals dat van het hoofd naar beneden stroomt en weer terug.

Terwijl mijn hand hier ligt valt het ritme stil. Er ontstaat een stilte punt. Ik weet dat het lichaam van Lia nu energie opneemt als voorbereiding op de heling die plaats gaat vinden. Tien minuten later, zolang kan een stilte punt duren, verplaats ik mijn hand naar haar bovenrug en leg ik mijn andere hand op haar borstbeen. Ik werk nu in het tweede ritme. Terwijl mijn handen het ritme volgen voel ik dat er van alles onder mijn handen gebeurt. Spieren laten spanning los, wervels verschuiven, er zijn kleine schokjes en er komt warmte vrij.

Lia krijgt nu ook pijn in haar rechter schouder en nek. Waarschijnlijk verplaatst de pijn zich naar die gebieden om een weg naar buiten te vinden. Wanneer ik het gevoel heb dat er geen werking meer is haal ik mijn bovenste hand weg. Met mijn andere hand voel ik hoe er ook hier, tussen de schouderbladen, een stilte punt ontstaat. Het helingsproces gaat nog door. Na dit stilte punt neem ik de rechterarm in mijn handen en laat ik deze uit zichzelf bewegen, zodat Lia de spanning hier los kan laten.

Als laatste leg ik mijn handen onder haar achterhoofd. Ik keer terug naar het voelen van het ritme. In het achterhoofd is het ritme goed voelbaar omdat zich hier veel Cranio Sacraal vocht bevindt. Hier werk ik met het derde ritme. Ik voel nu dat Lia helemaal tot rust komt. De pijn verdwijnt, de onrust verdwijnt. Er is alleen maar een weldadig liggen en rusten. Er vindt nu een integratie plaats van alles wat er gebeurd is en Lia krijgt wat ze verder nog nodig heeft.

Na de behandeling voelt Lia zich ontspannen en vredig. Zij heeft geen pijn meer. Twee dagen later laat zij mij weten dat het goed met haar gaat. Ze heeft geen pijn.

Breath of Life

Tijdens een Cranio Sacraal behandeling werken we met de Breath of Life. Het Cranio Sacrale vocht is de drager van de Breath of Life. Je zou ook kunnen zeggen levensenergie, levenskracht of kosmische energie. Je kunt je dat voorstellen als licht dat in het water van het Cranio Sacrale vocht aanwezig is. De Breath of Life is het bewustzijn in het universum en in alle levende organismes. Het is de spirituele component van ons zijn. Door de Breath of Life werkt het Cranio Sacrale ritme niet alleen op het fysieke niveau maar op alle niveaus van het menselijk systeem. We kunnen de Breath of Life ook de innerlijke wijsheid van het lichaam noemen. De Cranio Sacraal therapeut werkt met deze innerlijke wijsheid en helpt mensen om weer verbinding te maken met hun helende vermogens.

Over het ontstaan van Cranio Sacraal Therapie

Cranio Sacraal therapie is ontstaan uit de Osteopathie. De Amerikaanse Osteopaat Dr. W. G. Sutherland heeft omstreeks 1940 de Cranio Sacraal therapie uitgewerkt. In 1985 heeft Dr. Upledger grote bekendheid gegeven aan de Cranio Sacraal therapie. Hij werkte jarenlang met veel verschillende doelgroepen en uiteenlopende klachten in zijn kliniek en bereikte er goede resultaten mee. Tegelijkertijd ontwikkelde zich in Engeland een biodynamische benadering van de Cranio Sacraal therapie. Beide richtingen hebben het werk van Dr. Sutherland voortgezet. Het Upledger Instituut ontwikkelde een aanpak die vooral met het eerste ritme werkt. De biodynamische richting heeft een holistische aanpak uitgewerkt. Zij werken vooral met het tweede en derde ritme. De Cranio Sacraal opleiding van Etienne Peirsman, die ik gevolgd en afgerond heb, heeft een intuÔtieve meditatieve aanpak en kan tussen deze beide stromingen in geplaatst worden. Ook in de biodynamische richting heb ik mij verdiept en opleidingen gevolgd.

Maria Beks

Maria Beks: Vijfentwintig jaar werkte ik als sociologe onder meer in het onderwijs en in managementfuncties om vervolgens een totaal andere koers te gaan varen.
Lees meer